Saksdokumenter

Dokumenter knyttet til saken finner du linker til i tekst, samt at vi har samlet dem her:

/files/Kunngjoringskart-Simonstad.pdf

/files/Planinitiativ-Simonstad.pdf

/files/Kunngjoringsbrev--Simonstad.pdf

/files/Referat-oppstartsmote-Sykkelvei-simonstad-26.05.2020.pdf

 

 

 

Stærk & Co as / Havnegaten 1, 4836 Arendal / Tlf: 37 00 57 50 / E-post: post@staerk.no