Ledig stilling - åpen søknadsfrist

Stærk & Co a.s. er et rådgivende ingeniørfirma på Sørlandet med lokal forankring og lokalt eierskap. Firmaet har drevet sin virksomhet i Arendal siden 1926 og etablerte avdelingskontor på Vegårshei i 2017. Firmaet har i dag 27 ansatte.

Vi ønsker å styrke firmaet og søker derfor medarbeider med erfaring som kan jobbe selvstendig som oppdragsansvarlig.
 
VA-teknikk
Vi søker ingeniør/sivilingeniør som har erfaring med prosjektering av vann- og avløpsanlegg og overvannshåndtering.

Vi kan tilby konkurransedyktige arbeidsbetingelser, et spennende og utviklende arbeidsmiljø, varierte og utfordrende arbeidsoppgaver, muligheter for personlig utvikling og et godt sosialt miljø.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til
daglig leder Jan Lindland på telefon 901 50 455 eller e-post jl@staerk.no.
 
Skriftlig søknad sendes Stærk & Co as, Havnegaten 1, 4836 Arendal
 
 

 

 

 

Stærk & Co as / Havnegaten 1, 4836 Arendal / Tlf: 37 00 57 50 / E-post: post@staerk.no