Referanser

Stærk & Co har gjennom alle år bidratt til betydelig verdiskaping ved realisering av en rekke planer og byggeprosjekter. Vi er stolte over våre mange små og store referanseprosjekt innen ulike fagfelt, der kun et begrenset utvalg kan presenteres her.

 

 

 

 

Stærk & Co as / Havnegaten 1, 4836 Arendal / Tlf: 37 00 57 50 / E-post: post@staerk.no