Saksdokumenter

Dokumenter knyttet til saken finner du linker til i tekst, samt at vi har samlet dem her:

/file/kunngjoringsbrev-knubben-datert-191022.pdf

/file/kunngjoringskart-datert-19102022.pdf

/file/planinitiativknubben060122.pdf

/file/referat-fra-oppstartsmote-knubben.pdf

/file/forslag-planprogram-knubben-19102022.pdf

 

 

 

Stærk & Co as / Havnegaten 1, 4836 Arendal / Tlf: 37 00 57 50 / E-post: post@staerk.no