Tilleggskunngjøring - Vindholmen Folkebad

Det varsles utvidelse av planområdet for tidligere varslet oppstart av detaljreguleringsplan for Vindholmen folkebad. Rød skravur viser tidligere kunngjort planområde. Blå skravur omfatter areal for utvidet planområde. Grønn skravur viser hvor folkebadet er planlagt.

Formålet med tilleggskunngjøringen er å legge til rette for holdeplass ved Kystveien for busser som skal frakte skolebarn til svømmeopplæring. Hovedformålet med planarbeidet er fortsatt å legge til rette for folkebad

Tiltakshaver er Vindholmen Eiendom AS.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Stærk & Co as, v/ Lisbet Rake Zeiffert tlf 90 93 66 20, e-post: lrz@staerk.no. Merknader til tilleggskunngjøringen sendes skriftlig til Stærk & Co as, Havnegaten 1, 4836 Arendal eller på e-post til lrz@staerk.no innen 21.06.23.

 

 

 

 

Stærk & Co as / Havnegaten 1, 4836 Arendal / Tlf: 37 00 57 50 / E-post: post@staerk.no