Saksdokumenter

Dokumenter knyttet til saken finner du linker til i tekst, samt at vi har samlet dem her:

/files/Kunngjoringskart_Kvas-Moi_27.03.20.pdf

/files/Planinitiativ_Kvas-Moi_-21.02.20.pdf

/files/Referat-oppstartsmote-Masseuttak-Kvas-202002.pdf

 

 

 

Stærk & Co as / Havnegaten 1, 4836 Arendal / Tlf: 37 00 57 50 / E-post: post@staerk.no