Saksdokumenter

/files/Kunngjoringsbrev-del-av-Ostre-Lokterne-datert-18.12.2020.pdf

/files/Planinitiativ-for-detaljert-reguleringsplan-for--del-av-Ostre-Loktene-gnr-bnr-80_91-med-flere_31.08.2020.pdf

/files/Vedlegg-1_Oversiktskart_-del-avOstre-Lokterne-datert-18.12.2020.pdf

/files/Vedlegg-2_Kunngjoringskart_-del-av-Ostre-Lokterne-datert-18.12.2020.pdf

 

 

 

Stærk & Co as / Havnegaten 1, 4836 Arendal / Tlf: 37 00 57 50 / E-post: post@staerk.no