Om oss

Stærk & Co  er et uavhengig, rådgivende ingeniørfirma som har hatt sitt virke i Arendal i snart 90 år. Fra og med juli 2017 etablerte selskapet et avdelingskontor på Vegårshei. Firmaet eies av ansatte. Vi har i dag 29 ansatte og omsetter for vel 30 millioner kroner. Helt fra starten i 1926 har vi hatt vår virksomhet knyttet til bygge- og anleggssektoren. Firmaet ble etablert under navnet Ingeniør E. Syrdalen. I 1952 fikk firmaet nye eiere, og frem til 1978 ble firmaet drevet under navnet Stærk og Co. Fra 1978 har firmaet vært organisert som aksjeselskap.

Vår visjon er at vi skal være Sørlandets ledende rådgivermiljø innen våre fagområder og fremstå som en attraktiv samarbeidspart som bidrar til verdiskapning for våre kunder.

Stærk & Co er tilsluttet  Rådgivende Ingeniørers Forening, og vi utøver vår virksomhet i tråd med RIF’s norm for god forretningsskikk. Dette innebærer å opptre etisk ved forretningsmessig drift, arbeide for bærekraftig utvikling og for øvrig forholde seg til samfunnets normer og regler.

Firmaet viser også miljøansvar, både ved å redusere miljøbelastning knyttet til egen virksomhet og ved å påvirke til miljøvennlige løsninger i prosjekter. Stærk & Co er miljøtårnsertifisert.

 

 

 

Stærk & Co as / Havnegaten 1, 4836 Arendal / Tlf: 37 00 57 50 / E-post: post@staerk.no