Stærk & Co as er en etterspurt, uavhengig 
rådgiver.

"

Vi bidrar til å realisere fremtidens bygg og anlegg, og som spesialist på rehabilitering forvalter vi norsk bygningshistorie. For oss er høy servicegrad, imøtekommenhet og fleksibilitet en selvfølge. Vi forvalter stor lokalkunnskap og tar kunden på alvor.

Vår erfaring er at vellykkede plan- og byggeprosjekter innebærer mer enn å løse tekniske og administrative utfordringer. Gjennom gode relasjoner og ansvarlighet er vårt mål å skape tillit mellom alle involverte parter.

Stærk & Co as / Havnegaten 1, 4836 Arendal / Tlf: 37 00 57 50 / E-post: post@staerk.no