Saksdokumenter

Dokumenter knyttet til saken finner du linker til i tekst, samt at vi har samlet dem her:

/files/Kunngjoringsbrev--Stoa-23.05.22.pdf

/files/Kunngjoringskart-Stoa---23.05.22.pdf

/files/Planinitiativ---tillegg_01.03.22--Stoa.pdf

/files/Tilbakemelding-fra-Arendal-kommune-inkl.-referater-08.04.22--Stoa.pdf

 

 

 

 

Stærk & Co as / Havnegaten 1, 4836 Arendal / Tlf: 37 00 57 50 / E-post: post@staerk.no