Saksdokumenter

Dokumenter knyttet til saken finner du linker til i tekst, samt at vi har samlet dem her:

/files/Kunngjoringskart-A3_-Brattekleiv-datert-31.05.2022.pdf

/files/Planinitiativ-for-detaljregulering-for-Brattekleiv--datert-18.10.21.pdf

/files/Referat-fra-oppstartsmote---Reguleringsplan---Brattekleiv-205_389_datert-01.02.2022.pdf

 

 

 

 

 

Stærk & Co as / Havnegaten 1, 4836 Arendal / Tlf: 37 00 57 50 / E-post: post@staerk.no