Saksdokumenter

Dokumenter knyttet til saken finner du linker til i tekst, samt at vi har samlet dem her:

/file/referat-fra-oppstartsmote-hagefjorden.pdf

/file/1oversiktskart.pdf

/file/kunngjoringskart-a4.pdf

/file/planinitiativhagefjorden-smabathavnrevidert-1001.pdf

 

 

 

Stærk & Co as / Havnegaten 1, 4836 Arendal / Tlf: 37 00 57 50 / E-post: post@staerk.no