Saksdokumenter

Dokumenter knyttet til saken finner du linker til i tekst, samt at vi har samlet dem her:

/file/kunngjoringskart-datert-07062024.pdf

/file/kunngjoringsliste.pdf

/file/planinitiativ-stoa.pdf

/file/referat-oppstartsmote-0805.pdf

 

 

 

 

Stærk & Co as / Havnegaten 1, 4836 Arendal / Tlf: 37 00 57 50 / E-post: post@staerk.no