Saksdokumenter

Dokumenter knyttet til saken finner du linker til i tekst, samt at vi har samlet dem her:

/file/vedlegg-1-kunngjoringskart-datert-03032023-3.pdf

/file/vedlegg-2-orto-datert-03032023.pdf

/file/vedlegg-3-planinitiativ-masseuttak-hillestad.pdf

/file/1vedlegg-1-kunngjoringskart-datert-03032023-3.pdf

 

 

 

Stærk & Co as / Havnegaten 1, 4836 Arendal / Tlf: 37 00 57 50 / E-post: post@staerk.no