Vei, vann- og avløpsteknikk

Vi utfører skisseprosjekt, forprosjekt og detaljprosjektering innen vei, vann og avløpsteknikk for offentlig og privat sektor.
Stærk og Co kan tilby:

  • Prosjektering av nye vann- og avløpsanlegg
  • Prosjektering av pumpe – og trykkøkningsstasjoner
  • Sanering /renovering av eksisterende vann- og avløpsanlegg
  • Overvannshåndtering
  • Prosjektering veianlegg (private og kommunale veier), parkeringsanlegg.


Kontaktperson Daglig leder Jan Lindland eller fagansvarlig Per Olav Aasbø

 

 

 

Stærk & Co as / Havnegaten 1, 4836 Arendal / Tlf: 37 00 57 50 / E-post: post@staerk.no