Bygg- og anleggsteknisk prosjektering

Stærk & Co har lang erfaring med prosjektering (nybygging og ombygging) av ulike konstruksjoner som sykehus, skoler, sykehjem, barnehager, kontorbygg, parkeringshus, forretningsbygg, boligblokker, bruer, kulverter, kaier og ulike industrianlegg. Som en del av byggteknisk prosjektering utfører vi dessuten bygningsfysisk prosjektering.

Kontaktperson: Daglig leder Jan Lindland eller Toralf Taraldsen

 

 

 

Stærk & Co as / Havnegaten 1, 4836 Arendal / Tlf: 37 00 57 50 / E-post: post@staerk.no