Breeam

BREEAM er verdens eldste og Europas ledende miljøklassifikasjonsverktøy for bygninger. Norwegian Green Building Council (NGBC) har tilpasset BREEAM til norsk standard med BREEAM NOR. Dette er en frivillig klassifiseringsordning og et ledende verktøy for å sikre en bærekraftig utvikling og gjennomføing av prosjekter samt miljøklassifisering av bygg. Firmaet tilbyr tjenester både som BEEAM-NOR AP og BREEAM-NOR Revisor.

Kontaktperson: Daglig leder Jan Lindland eller Geir Arne Hommefoss

 

 

 

Stærk & Co as / Havnegaten 1, 4836 Arendal / Tlf: 37 00 57 50 / E-post: post@staerk.no