Prosjektadministrasjon

Prosjektadministrasjon omfatter prosjektledelse, prosjekteringsledelse og byggeledelse -  funksjoner vi har for oppdragsgivere innenfor alle våre fagområder. Vi har erfaring med prosjektadminstrasjon i ulike entreprise-/gjennomføringsmodeller.
 

Kontaktperson: Daglig leder Jan Lindland eller fagansvarlig Jan Erik Kjemperud

 

 

 

Stærk & Co as / Havnegaten 1, 4836 Arendal / Tlf: 37 00 57 50 / E-post: post@staerk.no