Bygningsforvaltning

Bygningsforvaltning omfatter alle fasene i byggets levetid. Her tilbyr vi tjenester innenfor ENØK (Energiøkonomisering), tilstandsanalyser, vedlikeholdsplanlegging og byggskader.
Vi gjennomfører miljøanalyser som grunnlag for miljøsertifisering innenfor Miljøfyrtårn-programmet.
 

Kontaktperson: Daglig leder/fagansvarlig Jan Lindland

 

 

 

 

Stærk & Co as / Havnegaten 1, 4836 Arendal / Tlf: 37 00 57 50 / E-post: post@staerk.no